20. september 2018
  |  Logg inn
Konfirmanregistrering
Konfirmanten  
Fyll ut felta med informasjon om deg sjølv. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsnummer:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Har du nokon sjukdommar, matallergiar eller er det andre forhold vi burde vite om? Skriv det her.